2015 Yılı Taslak Bütçesi

ERYAMAN 6. ETAP ATAKENT SİTESİ 46538/2 ADA

TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

06793 ETİMESGUT / ANKARA

 

SAYI   :  2015/07                                                                                                                                                                                                       17 ŞUBAT  2015

KONU :  2015 Yılı Taslak Bütçesi.

Sayın Kat Maliki :…………………..……
Blok ve Daire No:……………………….

 

1.         24 ve 31 Ocak 2015 tarihlerinde yapılan seçimler sonucunda oluşan Temsilciler Kurulu Listesi EK-A’dadır.

 

01.10.2014 - 31.12.2014 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

2014 4. Üç Aylık Denetim Raporu

 OYAK ATAKENT SİTESİ

46538/2 ADA TOPLU YAPI YÖNETİMİ

DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI

06793 ERYAMAN ANKARA

 

SAYI   :  2015/01                                                                                                                                                           10 OCAK 2015

 

KONU :  4’üncü Üç Aylık Denetim Raporu.

 

 

46538 ADA TEMSİLCİLER KURULU BAŞKANLIĞINA

46538 ADA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

 

1.         634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 41’nci Maddesi ve Ada Yönetim Planı gereği, 46538/2 Ada Site Yönetiminin 01.10.2014 – 31.12.2014 dönemini kapsayan 4’üncü üç aylık hesap ve faaliyetleri 10 Ocak 2015 tarihinde Ada Denetleme Kurulu üyeleri tarafından genel değerlendirilmeye tabi tutulmuştur.

 

OCAK 2015 GENEL KURUL YAZISI

 46538/2 ADA TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

ERYAMAN 6. ETAP 06793

ETİMESGUT / ANKARA

 

SAYI               :           2015/01                                                                                                                                         04 OCAK 2015

KONU :           Kat Malikleri Olağan Genel Kurulu.

                                                           Sayın Kat Maliki

                                                           ..........Blok Daire No : ……..

 

İLGİ     :           (a)  634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.

 

                        (b)  Haziran 2008 Tarihli 46538 Ada Toplu Konutları Toplu Yapı Yönetim Planı.               

1.         Ankara İli Etimesgut İlçesi Eryaman VI. Etap 46538/2 Ada Toplu Yapı Yönetim Planı gereğince; Olağan Kat Malikleri Genel Kurulu, Blok Yöneticisi ve Blok Denetçilerini seçmek üzere Ada Yönetim Kurulu gözetiminde Yönetim Bürosunda  (C-50 Blok Bodrum Kat )  24 Ocak 2015 tarihinde  EK-A’da sunulan programa göre toplanacaktır.

 

2.         Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı  31 Ocak 2015 tarihinde aynı adreste ve aynı saatlerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

 

3.         Son yapılan blok seçimini müteakip aynı gün 17.00’da Temsilciler Kurulu toplantısı yapılarak yeni Site Üst Yönetim ve Denetim Kurulu seçimleri yapılacaktır. Şubat 2015 ayı ilk haftasında Eski ve Yeni Yönetim Kurulları arasında devir teslim yapılacaktır.

 

4.         Kat maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önem arz etmektedir. Toplantıya katılamayarak vekil gönderecek olan maliklerin vekaletlerini EK-A’da örneği bulunan vekâletnameye uygun şekilde göndermeleri herhangi bir tereddüde mahal vermemek açısından önem arz etmektedir.