01.07.2014 - 30.09.2014 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

2014 3.ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

 OYAK ATAKENT SİTESİ

46538/2 ADA TOPLU YAPI YÖNETİMİ

DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI

06793 ERYAMAN ANKARA

 

SAYI   :  2014/04                                                                                                                                                     26 EKİM 2014

 

KONU :  3’üncü Üç Aylık Denetim Raporu.

 

 

46538 ADA TEMSİLCİLER KURULU BAŞKANLIĞINA

46538 ADA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

 

1.         634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 41’nci Maddesi ve Ada Yönetim Planı gereği, 46538/2 Ada Site Yönetiminin 01.07.2014 – 30.09.2014 dönemini kapsayan 3’üncü üç aylık hesap ve faaliyetleri 26 Ekim 2014 tarihinde Ada Denetleme Kurulu üyeleri tarafından genel değerlendirilmeye tabi tutulmuştur.

 

2.         Yapılan Harcamalar ve giderlerin Ada Yönetim Planı ve Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince Temsilciler Kurulundan alınan yetkiler doğrultusunda, sözleşme ve yazışmaların da Ada Yönetim Planı, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Temsilciler Kurulu kararlarına uygun olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Kapıcıların maaş, izin, fazla mesai ücretleri ve SGK ile ilgili işlemlerinin kanunlara uygun olarak takip edildiği ve şahsi dosyalarına konulduğu, fazla mesai ücretlerinin bordrolarına işlenerek ödendiği tespit edilmiştir.

 

3.         Site Yönetimince İş akdi fesih edilen görevlinin açtığı dava Yerel Mahkemece Site Yönetimi aleyhine karara bağlanmış, Yerel Mahkeme tarafından kat maliklerimizden bir kişinin ve siteden ayrılan bir kapıcının yaptıkları şahitlik doğrultusunda; çalıştığı sürede ödenmediği iddia edilen fazla mesai ücretinin ödenmesine hüküm verilmiştir. Verilen hükme itiraz edilerek Yargıtay nezdinde temyize gönderilmiştir.

 

4.         Genel değerlendirme sonucu hazırlanan üç aylık hesap bilânçoları EK-A’da, döneme ait faaliyet çizelgesi EK-B’de sunulmuştur.

 

Bilgilerinize arz ederiz.

 

 

 

2014 2.ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

 OYAK ATAKENT SİTESİ

46538/2 ADA TOPLU YAPI YÖNETİMİ

DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI

06793 ERYAMAN ANKARA

 

SAYI     :  2014/03                                                                                                                                                   

18 TEMMUZ 2014

 

KONU  :  2’nci Üç Aylık Denetim Raporu.

 

46538 ADA TEMSİLCİLER KURULU BAŞKANLIĞINA

46538 ADA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

1.         634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 41’nci Maddesi ve Ada Yönetim Planı gereği, 46538/2 Ada Site Yönetiminin 01.04.2014 – 30.06.2014 dönemini kapsayan 2’nci üç aylık hesap ve faaliyetleri 18 Temmuz 2014 tarihinde Ada Denetleme Kurulu üyeleri tarafından genel değerlendirilmeye tabi tutulmuştur.

2.         Yapılan Harcamalar ve giderlerin Ada Yönetim Planı ve Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince Temsilciler Kurulundan alınan yetkiler doğrultusunda, sözleşme ve yazışmaların Ada Yönetim Planı, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Temsilciler Kurulu kararlarına uygun olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Kapıcıların maaş, izin, fazla mesai ücretleri ve SGK ile ilgili işlemlerinin kanunlara uygun olarak takip edildiği ve şahsi dosyalarına konulduğu, fazla mesai ücretlerinin bordrolarına işlenerek ödendiği tespit edilmiştir.

3.         Site Üst Yönetim Kurulları haricindeki Temsilciler Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi kararının iptaline ilişkin açılan dava mahkeme tarafından red edilmiştir. Kendi isteği ile kapıcılık görevinden ayrılan iki görevlinin site yönetimi aleyhine açtığı davalar devam etmektedir. Site Yönetimince İş akdi fesh edilen görevlinin açtığı dava Site Yönetimi aleyhine karara bağlanmıştır. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra üst mahkemeye gerekli itiraz yapılacaktır.  

4.         Genel değerlendirme sonucu hazırlanan üç aylık hesap bilânçoları EK-A’da, döneme ait faaliyet çizelgesi EK-B’de sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

 

 

2014 1.ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

 OYAK ATAKENT SİTESİ

46538/2 ADA TOPLU YAPI YÖNETİMİ

DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI

06793 ERYAMAN ANKARA

 

SAYI   :  2014/02                                                                                                                                               12 Nisan 2014

 

KONU :  1’inci Üç Aylık Denetim Raporu.

  

46538 ADA TEMSİLCİLER KURULU BAŞKANLIĞINA

46538 ADA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

1.         634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 41’nci Maddesi ve Ada Yönetim Planı gereği, 46538/2 Ada Site Yönetiminin 01.01.2014 – 31.03.2014 dönemini kapsayan 1’inci üç aylık hesap ve faaliyetleri 12 Nisan 2014 tarihinde Ada Denetleme Kurulu üyeleri tarafından genel değerlendirilmeye tabi tutulmuştur.

2.         Genel değerlendirme sonucu hazırlanan üç aylık hesap bilânçoları EK-A’da, döneme ait faaliyet çizelgesi EK-B’de sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.